logo-anim-new-176-83

  • Scoren met apps
  • Werkbon
  • AcuTopApp
Previous Next
  • Scoren met Apps
  • Mobiele WerkBon
  • AcuTopApp
Previous Next

Apps

VanDenBempt ontwikkelt zakelijke native apps voor iOS en Android op tablet en smartphone. Deze gebruikersvriendelijke toepassingen kunnen gekoppeld worden aan bestaande of nieuw te ontwikkelen Windows applicaties binnen uw organisatie. Ondersteuning van uw bedrijfs- en/of industriele processen met mobiele toepassingen leidt tot efficiencyverbeteringen en kostenbesparingen.

Onafhankelijk onderzoeksbureau Opinion Matters ondervroeg tussen augustus en september 228 cio’s en it-managers in de VS en UK naar de behoefte aan mobiele apps. Volgens de onderzoekers groeit de vraag naar mobiele apps hard. In de laatste twaalf maanden heeft 95% van de bedrijven één of meerdere mobiele applicaties ontwikkeld of laten ontwikkelen. 44% van de bedrijven ontwikkelde tussen de zes en tien mobiele applicaties. De drie meest genoemde redenen voor het ontwikkelen van nieuwe mobiele applicaties zijn het genereren van nieuwe omzetstromen (64%), het verbeteren van de mobiele gebruikservaring van bestaande systemen (58%) en het verbeteren van de dienstverlening naar klanten (52%).

De ontwikkelkosten van een app zijn afhankelijk van de omvang, functionaliteit, complexiteit en interface van de app, gebruik van camera's en sensoren van het device, integratie van databases en cloud services, communicatie- en rapportagemogelijkheden.

Bij VanDenBempt zijn momenteel een tweetal apps in ontwikkeling:

Mobiele Proces Controle

Kwaliteitsmanagement- en procescontrolesystemen staan veelal centraal opgesteld in een controleruimte. Bij chemische fabrieken zijn deze ruimtes continu bemand door één of meerdere operators. Bij bedrijven die actief zijn in de zand- en grindwinning wordt de controleruimte in veel gevallen slechts af en toe bemand door een operator. De operator heeft naast een controlerende functie vaak nog meerdere uitvoerende functies, zoals de belading van schepen of wagens, het verzorgen van de laadbon, het diagnosticeren van storingen, etc. Deze invulling is logisch daar elke controlerende functie het grootste gedeelte van de tijd passief is. Het brengt echter ook de nodige risico's met zich mee: er kunnen storingen optreden die aan de aandacht van de operator ontsnappen, er kan inefficiënt geproduceerd worden of zelfs productieverlies optreden. Door de introductie van Mobiele proces controle wordt het mogelijk uitvoerende taken te verrichten terwijl controle over het proces behouden blijft.

Mobiele proces controle wordt mogelijk door bestaande kwaliteitsmanagement en procescontrolesystemen uit te breiden met een afstandsbediening en – monitor, welke gerealiseerd wordt middels een app op smartphone of tablet. Deze app zorgt ervoor dat de gebruiker over dezelfde informatie kan beschikken en dezelfde commando’s kan uitvoeren als via het centrale systeem. De gebruiker van de app kan continu beschikken over de actuele sensorwaarden, de kwaliteit en kwantiteit van de productie, de recepturen etc. In geval het centrale systeem storingen aan de installatie detecteert worden ook deze direct naar de app gestuurd, welke de gebruiker middels een geluidssignaal op de hoogte brengt. Deze kan vervolgens direct ingrijpen via zijn app. De gebruiker kan via zijn app (onderdelen van) de installatie opstarten of afsluiten, instellingen of recepturen wijzigen, van product wisselen etc. Alle commando's die via het centrale systeem uitgevoerd kunnen worden, kunnen ook via de app worden uitgevoerd.

De introductie van Mobiele proces controle resulteert naast versnelde troubleshooting in een besparing op personeelskosten door integratie van controlerende en uitvoerende functies.

Mobiele Werkbon

De buitendienst is na het uitvoeren van een opdracht verantwoordelijk voor het opstellen van een werkbon met daarop de verrichte werkzaamheden, uren, gebruikte materialen en onderdelen, reistijden en kilometers, etc. Even belangrijk is het door de klant laten ondertekenen van deze opgestelde werkbon, en het afleveren van deze bon op kantoor. Onvolledige, niet getekende of niet afgeleverde werkbonnen leiden tot problemen of vertragingen bij de facturatie of betaling.

De mobiele werkbon ondersteunt de buitendienst-medewerker bij het opstellen van de werkbon en biedt de mogelijkheid deze bon direct op smartphone of tablet door de opdrachtgever te laten ondertekenen. De data van de bon kan eventueel direct met het systeem op kantoor gesynchroniseerd worden. De getekende bon kan als PDF bestand direct naar kantoor verzonden worden.

Service Login

hangslotopen

Geen Service Pakket?

Online

We hebben 16 gasten en geen leden online

Social Media

linkedin logo twitter logo Like ons op Facebook TeamViewer QuickSupport

Scoren met apps

Scoren met apps